logo heemkundige kring
heemkundige kring diepenbeek vzw
terug naar begin
naar pagina-einde
vorige
volgende

40 jaar Heemkundige Kring Diepenbeek

Interview met onze voorzitter Arie Vermin naar aanleiding van 40 jaar Heemkundige Kring Diepenbeek

Enkele jaren geleden organiseerde de Heemkundige Kring enkele dialectavonden die veel belangstelling en succes kenden. Toch lijkt het Diepenbeeks dialect op termijn wellicht met uitsterven bedreigd. Wat kunnen we eventueel doen om dit te verhinderen? We moeten eindelijk van de opvatting af dat dialect een minderwaardige taal is. Die mening heeft ertoe geleid dat ons dialect niet mocht gebruikt worden in het onderwijs en dat de dialectspreker als ‘inferieur’ werd beschouwd. Deze opvatting is er zo ingeramd in de jaren ’60 met als gevolg dat de dialectspreker zijn dialect niet durfde doorgeven aan zijn kinderen. Ook in het basisonderwijs was het ‘not done’ om nog dialect te praten tijdens de speeltijd en zeker niet in het onderwijs zelf. De jeugdverenigingen waren de laatste toevluchthaven voor vele dialectsprekers. De meeste veertigers van vandaag die ons dialect nog machtig zijn hebben dat overgehouden uit hun tijd in de jeugdvereniging. Daar waren geen leerkrachten die hen verboden om dialect te spreken. Wij moeten terug fier worden op ons dialect. We moeten er werk van maken om ons ‘Diepenbeeks’ zoveel mogelijk te praten in ons sociale leven. Op café maar ook in besloten vergaderingen. En aan de oudere generaties wil ik vragen om ons dialect door te geven aan de jeugd, beginnend met onze eigen kinderen en kleinkinderen. Wanneer ons dialect nu niet meer gesproken wordt is het binnen 20 jaar verdwenen. Laat het duidelijk zijn: ons Algemeen Nederlands moet onze taal zijn in onze contacten met anderen (niet Diepenbekenaren) maar binnen onze leefgemeenschap moeten we meer Diepenbeeks kunnen en durven praten. Wil je het ‘Diepenbeeks’ redden, begin dan met het te praten en wees er fier op. De gemiddelde leeftijd van de bestuursleden van de HK is er de voorbije 40 jaar ouder op geworden. Is er voldoende interesse bij jongere generatie om een bestuursfunctie in de Kring op te nemen en op termijn jullie werk verder te zetten? Binnen de Heemkundige Kring zijn we ons terdege bewust van dit probleem. We hebben al verschillende malen geprobeerd om ons bestuur uit te breiden met jongeren. Dit heeft geresulteerd in een paar bestuursleden die een tiental jaren jonger zijn dan het gemiddelde. Ook hebben we dertigers gecontacteerd maar daar was het vooral een probleem van ‘tijd vrijmaken’. Dit opvolgingsprobleem is zeker geen probleem van de Heemkundige Kring alleen. Het is een probleem voor alle ‘sociale’ verenigingen. Wij moeten spijtig genoeg vaststellen dat heel ons sociaal weefsel verarmt. Nooit is er zoveel gecommuniceerd (Facebook, Twitter, …..) en toch zo weinig sociaal contact geweest. Ooit zei Einstein “I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots”. (Ik heb schrik van de dag dat technologie belangrijker wordt dat het sociale contact. Dan zullen we een generatie van idioten hebben voortgebracht.) Hoe heb je zelf Diepenbeek zien veranderen de voorbije 40 jaar ? Wat blijft er nog over van het Diepenbeek zoals jij het in je jeugd gekend hebt? Diepenbeek is vooral stedenbouwkundig veranderd. Toen men in ‘Brussel’ besliste dat we kleiner en compacter moesten gaan wonen om het buitengebied te beschermen heeft dit voor Diepenbeek geresulteerd in een afbraakgolf in het centrum en het neerpoten van appartementen die maar kleiner en kleiner worden. Daarnaast is er onder druk van bouwpromotoren het idee verspreid dat bejaarden (65+) in het centrum moeten gaan wonen omdat ze daar ‘kortbij alles‘ wonen. Dit alles heeft ertoe geleid dat de jonge gezinnen met kinderen uit ons centrum verdwijnen want de nieuw gebouwde appartementen zijn te klein en te duur voor hen. Het centrum is zowat een ouderlingencentrum aan het worden en geen leefgemeenschap waar alle leeftijden zich thuis voelen. Ook de echte open ruimten verdwijnen meer en meer in ons centrum. Sommigen zijn van mening dat de grond in het centrum te duur is om ongebruikt te laten liggen. Ik doe dan ook een oproep aan onze bestuurders om ook te zorgen voor de nodige open ruimten in ons centrum waar we elkaar in een ontspannen en groene omgeving kunnen ontmoeten Wat mogen we nog van de Heemkundige Kring verwachten in de aanloop naar het gouden jubileum in 2029? Zoals hierboven reeds gezegd zullen wij blijven aandacht geven aan het promoten van ons dialect. We zijn al een tijdje aan het werken aan de nieuwe uitgave van ons Dialectwoordenboek maar we weten niet of Diepenbeek daarop zit te wachten. Een tweede doelstelling voor 2029 is het in stand houden van ons tijdschrift het “Alvermenneke”. Al 40 jaar lang geven we dit driemaandelijks tijdschrift uit zonder één bladzijde reclame en enkel gevuld met artikels betreffende Diepenbeek. We hebben dringend nood aan nieuwe lezers want onze trouwe lezers van het eerste uur zijn ondertussen tachtigers geworden. Dit interview werd afgenomen door Philip Vanstreels van de Gemeentelijke Infodienst.

30 jaar Heemkundige Kring Diepenbeek

"Veë doen vots"

Weer eens een nostalgische avond van de Heemkundige kring Diepenbeek

Theaterzaal 24 en 25 oktober 2008 om 20 uur

>Onze Kring viert haar 30ste verjaardag met een programma rond "Diepenbeek toen" Aan de hand van een nieuwe film maken we kennis met het Dienbeek van 1900 en wat er vandaag van geworden is. Onze huisverteller brengt ons in de sfeer van vroeger. De voorzitter geeft een overzicht van 30 jaar Heemkundige Kring Diepenbeek Voorstelling van het nieuwe boek van Jos Pieters We laten zien hoe we de moderne informaticamiddelen gebruiken in de werking van onze kring. De Nieuwe film "Gruwelnacht" laat ons nog eens griezelen We sluiten af met een humoristische kijk op het Diepenbeek van vandaag
Onze Heemkundige Kring zet zijn beste beentje voor HBVL: viering 30-jarig jubileum op 28.10.2008

25 jaar Heemkundige Kring Diepenbeek

"Vië doen wir iet"

Ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan willen we Diepenbeek weer eens verassen met
een spetterende heemkundige avond
Gedurende een twee uur durende show geven we een ludiek overzicht van

25 jaar Heemkundige Kring Diepenbeek

Theaterzaal

20 en 21 februari 2004 20.00h

20 jaar Heemkundige Kring Diepenbeek

Inderdaad, reeds twintig jaar lang bestaat de Heemkundige Kring Diepenbeek. Het waren Hari Vandebroek, onze betreurde eerste voorzitter en René Vanaken onze penningmeester, die op 20 oktober 1978 de Heemkundige kring van Diepenbeek oprichtten. Het idee daartoe om ook in Diepenbeek een Heemkundige kring op te richten kaderde in "Het jaar van het dorp". Het was mede onder impuls van wijlen Arthur Wouters, de gewezen gouwvoorzitter, dat onze kring het levenslicht zag. Onder de eerste bestuursleden vernoem ik hier graag onze burgemeester Etienne Steegmans, die sinds de start het secretariaat heeft waargenomen. Andere werkers van het eerste uur waren Jef Castermans, Armand Mesotten, Georges Habex, Paul Maris en onze betreurde Antoine Speelmans. Ook waren er Yvan Blokken, Renaat Vanhove, Guy Voets en Guido Vanspauwen, leden die ondertussen om allerlei redenen hebben afgehaakt. Maar af en toe kwam er ook nieuw bloed in de kring. Reeds vrij vroeg waren het Willy Billen en René Lambrechts. Later Ivo Claesen en zijn vrouw Brigitte Holsteens en Arie Vermin. Brigitte kon echter niet lang meewerken, want twee leden van hetzelfde gezin in de kring was voor een jong koppel een te zware belasting. Roger Frederix kwam wat later onze kring versterken. Ook Pierre Leuraers, Louis Vanderlinden, Guido Wijsmans, Aurelia Voets en Omèr Jouck hebben gedurende een korte periode deel uitgemaakt van onze kring. Onze laatste aanwinsten zijn Guillaume Martens, Michel Stox en Paul Claes. Tot daar de leden van onze kring. Maar waarom een heemkundige kring in Diepenbeek? Wat waren de doelstellingen van de stichters en de huidige leden van de kring? Was het enkel een nostalgisch genootschap dat niet kon loslaten van het verleden? Waren het dromers die dachten dat het vroeger allemaal beter was? Ik denk het niet. Nostalgie was zeker een drijfveer. Maar heemkunde is meer dan dat. Een volk dat zijn verleden niet kent, heeft geen toekomst, zegt men soms. Veel is daarvan waar. In de Heemkundige Kring hebben we het niet altijd over de grote geschiedenis , maar meer over de kleine geschiedenis van een plaatselijke leefgemeenschap. Wij zijn geïnteresseerd in de evolutie van een rurale leefgemeenschap naar de gemeenschap die we vandaag zijn. We hebben aandacht voor onze plaatselijke monumenten en dan bedoel ik zowel de materiële als de “menselijke” monumenten. Wie is niet fier op onze 500-jarige kerktoren, op ons kasteel in de Stationsstraat, op de tiendenschuur van Bouquetwinning, maar ook op de kapel van St.-Rochus en al de andere kapellen in Diepenbeek en laat ons dan ook maar het “Klein cafeeke” vernoemen? Maar ook waren er de monumenten als Fump, Jef Bok, Noenke Tie, Dauten Tin, de Rosse Slachter, het Zoat Harieke en zovele anderen. Ook voor hen hebben we aandacht. Hoe leefden de Diepenbekenaren vroeger, in het verre en het nabije verleden? Voor het niet zo verre verleden kunnen we terugvallen op mensen als Finneke de Wijsvrouw, Liske van Fons en Marie van Peten. Ook mogen we Door en Nes van Djang van Pie niet vergeten die zulke fantastische verhalen weten te vertellen, dat je je niet kunt indenken, dat het wel eens waar geweest zou kunnen zijn wat ze te vertellen hebben. Verhalen waarin deze prachtmensen ons leren om gelukkig te zijn met de kleine dingen van het leven. Waarin ze ons aantonen dat de maatschappij van vroeger veel toleranter was dan die van nu, alhoewel iedereen meent dat het andersom is. Vroeger kon men nog fratsen uithalen waarbij het hele dorp plat ging van het lachen en waar het “slachtoffer” ook nog mee kon lachen. Vandaag de dag stapt men voor zulke zaken naar de rechtbank. Wij willen echter ook niet een ideaal beeld ophangen van ons verleden. Het is niet zo, dat vroeger alles beter was. Vroeger was er geen sociaal systeem dat als vangnet dienst deed. Als je toen tegenslag had, dan zag je zwarte sneeuw. Voor het verre verleden moeten we in historische documenten duiken, om het allemaal op te zoeken. E.H. Arthur Daenen heeft ons daarbij veel geholpen. Ook was er Jos Pieters, die dankzij veel veldwerk, erin slaagde, om het Diepenbeek van vroeger te laten herleven in zijn boeken en korte verhalen. Maar wat betekenen al die inspanningen, als we ze niet kunnen delen met de inwoners van onze gemeente? Dat was ook de gedachte van de eerste leden van onze kring. Daarom een tijdschrift. “Het Alvermenneke” dat volgend jaar zijn twintigste jaargang tegemoet gaat. In ons tijdschrift vinden we de neerslag van het geleverde werk achter de schermen. Om volgend jaar de twintigste verjaardag van ons tijdschrift te vieren, hebben we het idee opgevat, om Diepenbeek te verrijken met een nieuw beeld. Het zal een “Pettemesjödder” worden in arduin. Uit dezelfde materie gekapt als de Diepenbekenaren van vroeger. De mensen die door hard werken een bloeiende leefgemeenschap wisten op te bouwen. Het zal het tweede beeld zijn dat we Diepenbeek willen schenken. Ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan was dat het “Alvermenneke”, dat nu in de schaduw van de Servaastoren staat. Het was het eerste beeldje van die aard in onze gemeente. Maar op die twintig jaar hebben we meer gedaan dan een tijdschrift uitgeven en voor een beeldje zorgen. We hebben vele boeken gepubliceerd die we zelf samenstelden of die door anderen werden geschreven. Jos Pieters was zeker onze productiefste schrijver, gevolgd door Arthur Daenen. De lijst van publicaties is ondertussen al aanzienlijk geworden. Ook waren er de memorabele vertelavonden, “Griezelen bij kaarslicht” waar we de Diepenbekenaren probeerden onder te dompelen in de tijd van vroeger. Spookverhalen en “aonjaogers” stonden op het programma. Wie kan de vertelling van Toine Speelmans over het spook aan de Blauw Stijlkens vergeten? Wie zal het hoofdpersonage van zijn verhaal vergeten die “al zijn miserie vót piesde tegen inne dükke boom midd’n op de stroat”. Heerlijk was dat. Wie kan het “spoek” vergeten, voorgedragen door Hari Vandebroek en geschreven door Bart Mesotten? Wie herinnerd zich niet die uitspraak “Boë mót iech h’m leggen”? Hoe dikwijls heeft Diepenbeek gegierd van het lachen, als Armand Mesotten ons vertelde over Fump of over Zoat Harieke, over menier Emiel en Noenke Tie? Maar wie heeft ook niet de ernstige artikels gelezen in het Alvermenneke over “Het Kerkelijke Leven in Diepenbeek in de zeventiende en achttiende eeuw” of over die jonge Diepenbekenaar die sneuvelde aan het front in W.O.I.? Onze “bonte avonden” “Euver teen en taander” mogen we ook niet vergeten evenals onze diareportages “De Weerwolf” en “De Schoverik”. Er waren ook de kortfilms “De Kwelling” en “De Witte Juffroouw”, waar onze penningmeester René Vanaken een aardige hand in had. Er waren de opgravingen op het Kapelveld, op ’t Steentje en op het Hof Terwaerden. Soms met, soms zonder succes. Maar we hebben het met veel plezier (en zweet) gedaan. Ook waren er de verschillende Openmonumentendagen waaraan we onze medewerking hebben verleend en die aanleiding waren om opnieuw een Diepenbeeks bier te brouwen. En hoe kon dat bier anders heten als “Aonjaoger”! We stelden de Diepenbekenaar in de gelegenheid om de toren van kerk en kasteel te bezoeken. Om een bezoek te brengen aan de tiendenschuur van Bouquetwinning en de kapel van het klooster. Er waren onze tentoonstellingen over beide wereldoorlogen, Diepenbeekse prentkaarten, en schilderijen over Diepenbeek. Er waren ook de tentoonstellingen van oude bid- en devotieprentjes, en oud landbouwalaam. Jarenlang hebben we gepoogd, om het Kamezoolkes- en kazekeinkesbal van de grond te krijgen. Ik denk dat dat het enige is wat ons niet echt gelukt is. We hebben op twintig jaar ook aardig wat oude gebruiksvoorwerpen verzameld. Spijtig genoeg beschikken we niet over een aangepaste tentoonstellingsruimte om al dat materiaal uit te stallen. Ook mogen we vandaag het opzoekingswerk van wijlen Toine Speelmans in het kader van zijn stamboomonderzoek niet vergeten. Het archief dat hij verzamelde, is een schat voor Diepenbeek. We zullen er verder aan werken ten dienste van de Diepenbeekse bevolking. We hebben hard gewerkt en we zijn zinnens om in de toekomst op dezelfde weg verder te gaan. Reeds meer dan drie jaar werkt een groep van onze kring aan de opmaak van een Diepenbeeks Dialectenwoordenboek. Het zal een aanwinst voor Diepenbeek zijn. Meer dan 6000 woorden werden reeds verzameld en oneindig veel uitdrukkingen. Het zal een bekroning vormen van jaren lang hard werken. Het past hier ook, al die Diepenbekenaren te bedanken die ons oude woorden, uitdrukkingen en spotnamen bezorgden. Dit woordenboek zal waarschijnlijk het levenslicht zien in de eerste helft van volgend jaar. Het feit dat we zoveel energie en tijd investeren in een Diepenbeeks dialectenwoordenboek bewijst, dat wij van mening zijn, dat het Diepenbeeks dialect niet mag verloren gaan. Wij willen dit bewaren voor de toekomstige generatie. Het AN zal en moet de omgangstaal blijven in het Nederlandstalige deel van Europa. We mogen ons niet terugplooien op ons dialect, omdat we ons dan isoleren, wat zeker niet de bedoeling kan zijn. Wij zijn er anderzijds wel van overtuigd, dat het plaatselijk dialect een meerwaarde kan geven aan het plaatselijke sociale leven. Probeer maar eens een goede mop in het AN te vertellen. Een dialect heeft meer en andere woorden en uitdrukkingen om iets plastisch te omschrijven. Een verhaal vertellen van “Fump” in het AN is een doodzonde waarbij de kracht van het verhaal zelf verloren gaat. Wanneer men het dialect op school wenst te promoten, dan moet er allereerst les gegeven worden in het dialect (één uur per week) en moet er op de lagere school actief dialect gesproken worden tijdens de speeltijd. Het probleem is echter, dat meer dan de helft van de ouders van Diepenbeekse kinderen geen Diepenbeeks dialect kennen en het dus ook niet kunnen doorgeven aan hun kinderen.

10 jaar Heemkundige Kring Diepenbeek

"Heemkundige Kring Diepenbeek 17-10-1978 ~ 17-10-1988"

Plechtige inhuldiging van

Het "Alvermenneke"

ter gelegenheid van 10 jaar Heemkundige Kring.

Met dank aan het gemeentebestuur van Diepenbeek voor de schenking van de sokkel en de vele Diepenbekenaren voor hun geldelijke steun.

Zaterdag 26 november 1988

terug naar begin vorige volgende

 

Bijgewerkt op:  20-04-2020